Dit is de website van Stichting Horizon, Lotgenotengroep van nabestaanden na zelfdoding, welkom! - E-mail

Gespreksmiddagen in Tilburg
De gespreksmiddagen in 2020 komen te vervallen in verband met de maatregelen rondom de uitbraak van het Corona virus (kijk op onze nieuwe website, link hieronder, voor verdere informatie).

Voor de aanmelding voor een gespreksmiddag passen we geen wachttijd toe (bijvoorbeeld dat je pas zes maanden na overlijden van je dierbare kunt deelnemen aan een gespreksgroep) en we vragen ook geen 'intakegesprek'. Als je zelf vindt dat jij er aan toe bent - en voor zover van toepassing - ook je zoon of dochter daaraan toe is, kun je je per e-mail aanmelden. Vermeld in verband met de indeling van de gespreksgroepen of je een partner, broer of zus, zoon of dochter, vader of moeder een ander familielid of vriend(in) bent van de overledene en wanneer hij of zij is overleden. 
Uit ervaring weten we dat ook jongeren (vanaf 14 jaar) die door hun vader en of moeder zijn aangemeld, de gespreksmiddagen waarderen en dat zij die aankunnen. Gebruikelijk nemen zij dan deel in de groep ´broers/zussen´waardoor zij - zoals een ouder ons schreef - ´hun eigen verhaal kunnen vertellen`.


Vragen of aanmelden voor het bijwonen van een gespreksmiddag?
Kijk voor meer informatie op onze nieuwe website https://stichtinghorizon.nu/

 
Benieuwd naar andere lotgenotengroepen in Nederland?  Kijk op´Nadere informatie´.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering - Salvador Dali