Dit is de website van Stichting Horizon, Lotgenotengroep van nabestaanden na zelfdoding, welkom! - E-mail

Veerkracht 

´Rouwen doet iedereen anders`hoor je vaak. Dat neemt niet weg, dat er er ook veel overeenkomsten zijn. Zowel de overeenkomsten als de verschillen geven je inzicht of kunnen je inzicht versterken hoe je met je verdriet omgaat en hoe anderen dat doen. Tijdens de gespreksmiddagen en lezingen praten we over het dikwijls zo ingewikkelde en zoveel omvattende verdriet van zelfdoding, maar komt ook onze veerkracht ter sprake. Direct en indirect, zonder daarin sturend te willen zijn omdat ieder zijn of haar rouw op zijn of haar manier beleeft en in zijn of haar eigen tempo. Marinus van den Berg, die in 2014 voor ons een lezing hield, benoemde in zijn reflectie de veerkracht van nabestaanden en hoe waardevol lotgenotencontact kan zijn.

Informatie over de lezing op zaterdag 23 november 2019 volgt nog.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering - Salvador Dali