Dit is de website van Stichting Horizon, Lotgenotengroep van nabestaanden na zelfdoding, welkom! - E-mail

verwezenlijking

Zowel de organisatie als de begeleiding van de gespreksgroepen zijn in handen van vrijwilligers die zelf ook lotgenoot zijn.

Wij ontvangen geen subsidie en kunnen onze activiteiten tot nog toe mogelijk maken door de vrijwillige bijdragen van de deelnemers aan de bijeenkomsten.
De relatief hoge kosten voor het huren van de gespreksruimtes en de zaal voor lezingen, zetten het beschikbare budget de laatste jaren echter behoorlijk onder druk.

 

Stichting Horizon is opgenomen in het verwijsbestand van de Landelijke Stichting Rouwverwerking (LSR)

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering - Salvador Dali